Chữ inox sơn hấp nhiệt

Chữ Inox Sơn Hấp Nhiệt

chữ inox sơn hấp nhiệt ra đời nhằm cải thiện hơn chất lượng của Bảng hiệu quảng cáo và phá bỏ mọi rào cản, đưa ngành quảng cáo phát triển. Với vật liệu không thấm như inox, chỉ có sơn hấp nhiệt mới có thể giúp sơn bám chắc chắn vào bề mặt inox, thêm vào đó, việc chúng ta có thể lựa chọn màu sơn yêu thích, pha những màu mà vật liệu mica không thể đáp ứng được để gia Bảng hiệu chữ nổi.