BIỂN SỐ NHÀ

  • Chất liệu: Mica, inox, đồng
  • Nhà sản xuất: C
  • Màu sắc : Theo yêu cầu