BIỂN CÔNG TY CHẤT LIỆU ĐỒNG ĂN MÒN

  • Chất liệu: Đồng ăn mòn
  • Nhà sản xuất: 
  • Màu sắc : Theo yêu cầu.