BIỂN CHỨC DANH MICA ĐẾ 2CM

  • Chất liệu: Mica đài loan, giấy ảnh, giấy decal
  • Nhà sản xuất: 
  • Màu sắc : Theo yêu cầu