BIỂN CHỨC DANH ĐỒNG ĐẾ GỖ

  • Chất liệu: đồng, mica, gỗ
  • Nhà sản xuất: 
  • Màu sắc : Theo yêu cầu