BIỂN CHỨC DANH BẰNG ĐỒNG MẠ VÀNG

  • Chất liệu: Gỗ, đồng mạ vàng
  • Nhà sản xuất:
  • Màu sắc : Theo yêu cầu