BIỂN CHỨC DANH BẰNG ĐỒNG 2MM

  • Chất liệu: Đồng, đế gỗ
  • Nhà sản xuất: 
  • Màu sắc : Theo yêu cầu